Digərləri

Pnevmoniya zamanı fiziki müalicə metodları

2023-01-07 08:59:00

Pnevmoniya zamanı fiziki müalicə metodlarından az istifadə edilir. Halbuki bu xəstəliyin sağalmasında fiziki müalicənin tarixi uzun illərin müşahidlərinə əsaslanır. Bu müalicələrə aşağıdakılar aiddir: * Kəskin iltihab dövründə etitrop terapiya ilə yanaşı ağciyərin iltihab ocağı ətrafına UYT elektrik sahəsi tətbiq edilir. * Bədənin temperaturu normallaşdıqda və ya subfebril hərarət saxlandıqda 3-5 seans ultra bənövşəyi şüalanma təyin edilir. * Xəstəyə 6-8 seans induktotermiya aparılır. * Bronxial drenaj funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün 1-12 prosedur amplipulsterapiya tətbiq olunur. * Pnevmoniyanın uzun sürən gedişində həm zədələnmə nahiyyəsinə, həm də ağciyərlərin kökü və böyrəküstü nahiyyələrinə desimertli diapazonda elektromaqnit dalğaları tətbiq edilir. * Uzun sürən gedişli pnevmoniyada və qalıq əlamətlərini ləvğ etmək üçün qızdırıcı müalicə proseduraları (parafin, palçıq) tətbiq edilir. * Yarımremissiya dövründə və ya sağalma etapında distansion aeroionoterapiyadan (hər gün və ya günaşırı 10-15 terapiya) tətbiq edilir. * Pnevmoniyalı xəstələri temperaturu normallaşdıqdan 2-3 gün sonra xəstələrə müalicə bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmağın faydası böyükdür. Bu zaman xəstənin döş qəfəsi divarının tənəffüs hərəkətliliyinin artmasına, plevral bitişmələrin dartılmasına kömək edən, qarın presini gücləndirən idman hərəkətlərindən istifadə edilir. * Pnevmoniya keçirən xəstələrə şəhər ətrafı meşə sahələrində kurort müalicəsi çox faydalı təsir göstərir.

“Azərbaycan “Türk axını”nda iştirakçı ola bilər”

2023-01-07 08:28:00

"Azərbaycan "Türk axını" təbii qaz layihəsində iştirakçı ola bilər".

Qazanılmış toksiplazmoz

2023-01-07 08:25:00

Xəstəliyin inkubasiya dövrü 3-10 gündür. Xəstələrdə bu zaman ümumi halsızlıq, əzələ və oynaq ağrıları bir-neçə həftə və ya bir-neçə ay davam edə bilir. Xəstəliyin kəskinləşməsi zamanı isə aşağıdakı əlamətlər meydana çıxır: - hərarətin yüksəlməsi - üşütmə - limfopadenopatiya. Qazanlmış toksiplazmoz zamanı xəstələrin dərisində səpgilər meydana gəlir, dabanda, əlin içərisində, başın tüklü hissəsində səpgilərə rast gəlmək olmur. Ümumi yoluxucu xəstəlik əlamətləri ilə yanaşı müxtəlif üzvlərin yoluxmasının göstərən klinik mənzərə qeyd edilir. Yəni xəstələrdə miokardit, pnevmoniya, ocaqlı nekrotik nefrit, hepatit inkişaf edə bilir. Qazanılmış toksiplazmoz mərkəzi sinir sisteminin yoluxmasına səbəb olduqda meningit, ensefalit, meninqoensefalit xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu zaman xəstələrdə ümumi beyin və meningial əlamətlər meydana çıxır ki, bu da parez, iflıc, tonik qıcolmalar, gözün hərəki pozulmaları və koordinator pozulmalar şəklində özünü biruzə verir. Bunlardan başqa xəstələrdə aşağıdakı patologiyalara da rast gəlinir: - şüur pozulmaları - letargiya - yaddaşın pozulması - məkan daxilində oriyentasiyanın itirilməsi - anemiya - lekositoz. Xəstəliyə diaqnozun qoyulmasında KT zamanı aşkarlanan abseslər, kalsinatlar, hidrosefaliyanın olması və qanın analizləri zamanı toksiplazmoz agentinin müəyyən olunmasının rolu böyükdür. Limfa düyünü və əzələnin bioptatında törədicinin tapılması xəstəliyin diaqnozunu təsdiqləyir. Müalicə xloridin və sulfadimezinin kompleks təyini ilə aparılır. Müalicə 5-10 gün aparılır, sonra 10 gün fasilə verilib yenidən 2 dəfə davam etdirilir.

Amöbiaz. Amöb dizenteriyası

2023-01-07 08:21:00

Amöbiaz yoğun bağırsaqlarda yaraların olması, qaraciyər, ağciyər və digər orqanların absesləşməsi ilə müşayiət olunan infeksion xəstəlikdir. Xəstəliyi orqanizmə vegetativ və sistalar şəklində düşmüş amöblər törədir. Vegetativ formasında xəstəliyin əlamətlərini dezinfeksiyaedici maddələrlə aradan qaldırmaq olur. Amma sista şəklində olan amöblər ətraf mühitə davamlı olurlar və hətta suda 1 ay yaşamaq qabiıiyyətinə malikdirlər. İnfeksiyanın mənbəyi xəstəliyə tutlmuş və amöb daşıyan adamdır. MDB ölkələri arasında bu xəstəliyə ən çox Qafqaz və Orta Asiya ölkələrində daha çox rast gəlinir. İnfeksiya orqanizmə qida və su vasitəsilə daxil olur, mədə turşusunun təsirinə uğramır və yoğun bağırsaqda məskən salır. Amöblər bəzi hallarda bağırsaq divarında yaraların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu yaralar əvvəlcə hiperemiyalaşır,sonra isə bağırsaq divarından qansızmalar baş verir. Qana qarışan infeksiya törədicisi qaraciyər, böyrəklər, beyin və digər orqanlara yayıla bilir. Yayıldığı orqanlarda amöb infeksiyaları xırsa irinli ocaqlar əmələ gətirir. Xəstəliyin inkubasiya dövrü 2 həftədən bir-neçə aya qədərdir. Amöb dizenteriyası gedişinə görə kəskin və xroniki olur. Xəstəlik özünü aşağıdakı əlamətlərlə biruzə verir: - ishal - qarın bölgəsində ağrılar - bağırsaqda gücənmə - bağırsaqlarda spazm. Xəstənin qarnının palipasiyası zamanı qarında köpmə və qaraciyərdə az miqdar böyümə hiss olunur. Qaraciyərdə böyümə baş versə də, funksiyasında pozulmalar qeyd olunmur. Xəstələrdə subfebril qızdırma, ümumi gərginlik əlamətləri müşahidə edilir. Xəıstəliyə diaqnoz qoymaq üçün qanın və nəcisin analizinin nəticələri əsas götürülür.

Öküz soliteri. Teniarinxoz

2023-01-07 08:15:00

Xəstəliyə hər yerdə rast gəlinir. Törədicisi öküz soliteri olub, iri buynuzlu heyvanlardan insana yoluxur. İnsan parazitə yoluxduqdan 2-3 ay sonra parazit bağırsaqlarda 150-170 minə yaxın sürfə qoyur. Yumurta ilə dolu proqlotittlər qopur və orqanizmdən xaric olunur. Orqanizmdə olan sürfələrin çoxu 9-12 ay ərzində məhv olur və toxumalarda duzlaşır, bəziləri isə bir-neçə il insanın bağırsağında yaşayır. Xəstəliyə ən çox qaramal kəsimi ilə məşğul olan adamlarda rast gəlinir. Teinanın (qurdun) daimi yaşayış yeri nazik bağırsaqlardır. Adətən insan xəstəliyə yoluxanda bağırsağında bir parazit olur. Teniarinxozda patoloji poroses qurdun sorucu aparatın və mübadilə məhsullarının bağırsaq divarını zədələməsi, reseptorların qıcıqlanması, onların toksiki təsiri, bağırsaq mənfəzində qida maddələrinin mənimsənilməsindən asılı olur. Teniarinxoz orqanizmdə aşağıdakı patologiyaların əmələ gəlməsinə səbəb olur: - mədə-bağırsaq pozğunluğu - arıqlama - anemiya. Qurd böyüdükcə hissələrlə qopur və bağırsaqdan xaric olur. Amma əsas hissəsi bağırsaqlarda illərlə qala bilir. Xəstəliyə hər yaş dövrlərində rast gəlinir. Xəstəliyin əsas xarakterik əlaməti gecələr düz bağırsaqdan teniya hissələrinin çıxmasıdır. Teniarinxoz insanlarda aşağıdakı əlamətlərllə xarakterizə edilir: - baş gicəllənməsi - zəiflik - ürəkbulanma - qarında gurultu və köp - iştahanın azalması və ya çox yemək - nevroloji əlamətlər - epilepsiya tutmaları. Diaqnoz kliniki əlamətlərə əsasən qoyulur. Müalicə həkimlər tərəfindən uzunmüddətli aparılır. Xəstələrə fenasal, akrixin, bitional təyin edilir. Ayıdöşəyi dəmləmsi və preparatının da müalicədə faydası böyükdür.

Kəmərləyici herpes

2023-01-07 08:05:00

Xəstəliyi onurğa beyni qanqleonlarında qalmış sulu çiçək virusu törədir. Çox vaxt bahar və payız ayları sporadik olaraq təsadüf edilir. Xəstəliyə ən çox 10 yaşından yuxarı şəxslərdə rast gəlinir. Xəstəliyin gizli dövrü 2-3 həftə çəkir. Xəstəlik aşağıdakı əlamətlərlə özünü biruzə verir: - üşütmə - qızdırma - sinir boyu ağrı - yara yerində göynəmə - yaranın sancması - qaşınma hissi - baş ağrıları. Xəstəliyin gizli dövrü başa çatdıqdan sonra dəridə 3-5 sm ölçüdə çəhrayı ləkələr əmələ gəlir. 1-2 gün ərzində ləkələrin mərkəzi içərisi şəffaf maye ilə dolu 0,1-0,3 sm böyüklükdə suluqcuqlara çevrilir. Suluqcuqlar eyni vaxtda meydana çıxsa da ləkələr 1-2 gün fasilə ilə əmələ gəldiyi üçün səpgi polimorf xarakter daşıyır. Zədələnmə ocaqlarında bir və ya bir-neçə suluq ola bilir. Onlar bir-birinə çox yaxın yerləşdikdə birləşir və zolaq əmələ gətirirlər. Xəstəlik irəlilədikcə möhtəviyyat bulanır, qırmızılılıq azalır, suluqcuqlar sanki sağlam dəri üzərində yerləşir. Suluqlar 6-8 günə quruyur, qabıqlanır və 3 həftə ərzində tökülərək yerində piqmentləşmiş dəri qalır. Xəstəlik zamanı sinirlərin zədələnməsi baş verdiyindən xəstələrdə suluq əmələ gələn nahiyələrdə ağrılar uzun müddət davam edir. Kəmərləyici herpes adından göründüyü kimi belin kəmər hissəsinə yaxın nahiyələrdə baş verir. Xəstəlik kəskin ağrılara səbəb olur. Ağrılar bəzən elə güclü olur ki, onu sakitləşdirmək çox çətin olur. Xəstəlik sağaldıqdan sonra suluqların yerində çapıq toxuma inkişaf edir.

Sakroileit

2023-01-07 08:01:00

Sakroileit onurğanın aşağı hissəsinin çanaq sümüyünə birləşən hissəsinin iltihablşmasıdır. Xəstəlik əsasən birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri zamanı meydana çıxır. Bəzi hallarda sakroileitin əmələ gəlməsinə baş verən travmalar, revmatik xəstəliklər də da səbəb ola bilir. Xəstəlik özünü aşağıdakı əlamətlərlə biruzə verir: - həmin bölgədə şiddətli ağrılar - hərəkətin azalması - temperatur - səbəbsiz əmələ gələn dəri xəstəlikləri - səbəbsiz baş verən ishal. Xəstəliyin ilk günlərindən kəskin ağrılar xəstəni incitməyə başlayır. Bəzən sakroileiti radikulit xəstəliyi ilə səhv salırlar. Xəstədən anamnezin diqqətlə toplanılması, diaqnozun düzgün qoyulmasında böyük rol oynayır. Belə ki, sakroileit bir çox hallarda spontan iltihablı revmatzm, vərəm və brüselyoz xəstəliklərindən sonra baş verir. Bəzən isə xron xəstəliyi, infeksion xəstəliklər, kolit səbəbindən də xəstəlik baş verə bilir. Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq 5 növü var: 1. Normal. 2. Şübhəli. 3. Minimal sakroileit. 4. Orta dərəcə sakroileit. 5. Ankiloz. Xəstəlik əmələ gəlmə səbəbinə görə birincili və ikincili ola bilir. Birincili sakroileit zamanı xəstəlik çanaqda baş verən patologiya səbəbindən meydana çıxır. İkincili sakroilet isə immun sistemdə baş verən patologiyalar zamanı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri və revmatizm xəstəlikləri zamanı meydana çıxır. Xəstəliyə diaqnozun qoyulmasında rentgen müayinənin və toplanılan anamnezin nəticələri mühüm rol oynayır. Sakroileitin müalicəsində aşağıdakı üsullardan istifadə edilir: - fizioterpevtik müalicə üsulu - dərman müalicəsi - fiziki və psixoloji istirahət. Sakroileit zamanı xəstələrdə şiddətli ağrıların olmasına baxmayaraq xəstəlik həyat üçün təhlükəli hesab edilmir. Lakin bel nahiyyədə baş verən ağrılar digər orqanlara da sirayət etdiyindən hərəkət məhdudluğu meydana çıxır. Xəstəliyin müalicəsi zamanı orqanizmdə baş verən digər xəstəliklərin də müalicə olunmağı tələb olunur. Xəstəlik vaxtında və düzgün müalicə olunmasa ağırlaşmalar baş verir. Belə ki, xəstəlik müalicə olnmadıqda əlilliyə səbəb ola bilir.

Pravoslavlar Milad bayramını

2023-01-07 07:55:00

Yanvarın 7-də pravoslav xristianlar İsa Peyğəmbərin mübarək mövludunu - Milad bayramını qeyd edirlər.

Azərbaycanda şəkər xəstələri üçün satılan

2023-01-07 07:25:00

Danimarka dərman istehsalçısı "Novo Nordisk A/S" şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyi səhiyyə işçilərinə və əhaliyə müraciət edib.

Hamiləlikdə əmələ gələn piqment ləkələrindən necə xilas olmalı?

2023-01-07 06:01:00

Hamiləlik zamanı piqment ləkələri estrogen və progestron hormonunun fəaliyyətində baş verən dəyişikliklər səbəbindən əmələ gəlir. Bu ləkələrin əksəriyyəti uşaq dünyaya gəldikdən sonra keçib gedir. Bəzən isə piqment ləkələri qalıcı olur və bu da qadınlarda narahatlıq hissi doğurur.

Bağırsaqlarınızdakı köpdən xilas olmaq istərisinizmi?

2023-01-07 05:03:00

Çox və ya ağır qidaların qəbulundan sonra əksər insanların bağırsaqlarında köp əmələ gəlir. Bu isə qarın nahiyəsində diskomforta və həzm prosesinin pisləşməsinə səbəb olur.

Avtomobil ehtiyat hissələri 20 faiz bahalaşıb

2023-01-07 04:31:00

Avtomobilin ehtiyat hissələrindən biri sıradan çıxanda avtomobil sahibləri həm keyfiyyətli, həm də ucuz başa gələn ehtiyyat hissəsi axtarırlar.

Fəqərəarası yırtığı əməliyyatsız necə sağaltmaq olar?

2023-01-07 04:03:00

Bel hissədə baş verən ağrılar onurğada əmələ gələn patologiyalarla əlaqədar olur. Ağrıların baş vermsinin əsas səbəblərindən biri də disklər arasında əmələ gələn yırtıq səbəbindən olur. Bəzi mütəxəssislər onurğa yırtığı zamanı əməliyyat etmənin əleyhinədirlər. Onlar yırtığın ozonoterapiya vasitəsilə malicə oluna biləcəyini qeyd edirlər.

Buqələmun yoxsa avtomobil: gələcəyin maşınları təqdim olunub

2023-01-07 03:31:00

Hər il Las-Veqasda keçirilən dünyanın ən böyük texnologiya sərgisi pandemiyadan sonra öz qapılarını yenidən açıb.

Bu yağ saçların tökülməsinin qarşısını 10 dəfə istifadə etdikdə alır.

2023-01-07 03:03:00

Gənəcərçək yağının tərkibində çoxlu qidalandırıcı maddələr var. Bu maddələr saçlar və tüklərin dibi üçün çox faydalıdır. Bəzən saçların tökülməsi tük dibindəki problemlər, dərinin quruluğu və xəstəlikləri səbəbdən baş verir.

Qan damarlarının təmizlənməsi

2023-01-07 02:02:00

İllər ərzində qan damarlarının divarında müxtəlif zərərli maddələr yığılır. Yığılıb qalmış bu maddələr arteriya damarlarının daralmasına və qanın yaxşı işləməməsinə səbəb olur. Arteriya damarlarının daralması ürəkdə və beyində müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Arteriya damarlarının daralması müxtəlif infeksiya xəstəliklərindən və xolesterinin çox olmasından baş verir.Siz damarların təbii yollıarla effektiv şəkildə təmizlənməsini istəyirsinizsə, bunu yonca toxumu vasitəsilə edə bilərsiniz. Yonca toxumu qanda olan xolesterinin miqdarını azaldır və damarları təmizləyir. Yonca toxumunun tərkibindəki liflər xolesterini və ödü udmaq qabiliyyətinə malikdir. Onun bu xüsusiyyəti arteriya damarlarında olan yağların və toksinlərin təmizlənməsinə səbəb olur. Hazırlanması: 1 stəkan suya 1 çay qaşığı yonca toxumu əlavə edilib 5 dəqiqə qaynadılır. Qaynadıqdan sonra dəmləməni dadlandırmaq üçün 1 qaşıq bal əlavə edilir və qarışdırılır. Qarışımdan səhər və axşam içilir. İçki səhərlər acqarına, axşamlar isə yatmazdan qabaq içilməlidir. Mütəxəssislər müalicə müddətində aşağıdakılara əməl etməyi məsləhət bilirlər: * qida rasionundan yağlı yeməkləri çıxarmağı * şəkər qəbulunun miqdarı azaltmağı * siqaretdən uzaq durmağı * meyvə-tərəvəzlrdən çoxlu istifadə edilir * gün ərzində 2-3 fincan yaşıl çay içilir * gün ərzində bir-neçə qoz yeyilməlidir * dəmləmədən ən azı 1 ay hər gün içilməlidir.

Arıqlamağa kömək edən səhər yeməyi

2023-01-07 01:01:00

Bu səhər yeməyi sizin ayda 5 kq arıqlamağınıza və orqanizminizin yığılıb qalmış toksinlərdən xilas olmağınıza səbəb olacaq. Biz günümüzə səhər yeməyi ilə başlayırıq. Səhər yeməyinin yaxşı olmağı bizim günümüzün necə keçəcəyini bəlli edir. Sağlam və bol vitaminli səhər yeməyi bizim gün ərzində enerjili olmağımıza səbəb olur. Mütəxəssislər insaların sağlamlığına səhər yeməyinin böyük rol oynağını qeyd edirlər. Vitamin və minerallarla  zəngin səhər yeməyi isə orqanizmdə maddələr mübadiləsinin normal getməsinə və orqanizmin sağlamlığına səbəb olur. Dietoloqlar  isə orqanizmdən yığılıb qalmış toksinləri xaric edən və bağırsaqlardan asanlıqla xaric olan səhər yeməyini məsləhət bilirlər. Bu reseptlə hazırlanmış səhər yeməyi  qəbizliyi a radan qaldırır və ay ərzində 3-5 kq arıqlamağa səbəb olur. Dietoloqlar istənilən nəticəni əldə etmək üçün bu səhər yeməyini ən azı bir ay qəbul etməyi məsləhət bilir. Bu yeməyin ən azı bir ay yeyilməsi sizin orqanizminizi yığılıb qalmış toksinlərdən azad etməklə saçlarınızın və dırnaqlarınızın sağlamlığını bərpa edəcək və dərinizi cavanlaşdıracaq. Yeməyin hazırlanması: * yulaf - 2 xörək qaşığı * yağsız qatıq - 1 fincan * kakao tozu - 1 çay qaşığı * üyüdülmüş kətan toxumu - 1 çay qaşığı * quru gavalı - 5-7 ədəd Hazırlanması: 1. Yeməyin hazırlanmasına axşamdan başlamaq 2. Gavalının üzərinə 100 qram qaynar su tökülür və 10 dəqiqə saxlanılır. 3. Digər qabda yulaf, kakao və kətan toxumu qarışdırılır. 4. Qarışıma yağsız qatıq əlavə edilir. 5. Sonra yumşalmış gavalı doğranır və qarışıma qatılır. 6. Qarışım blenderdə üyüdülür. 7. Hazırlanmış məhsul soyuducunun dondurma gözündə saxlanılır. Qarışın hər axşam hazırlanır,  soyuducuda  saxlanılır və səhər donu açıldıqdan sonra otaq temperaturunda qəbul edilir.

Günün qoroskopu: Sizi yoldan çıxarmaq istəyənlər az olmayacaq

2023-01-07 00:01:00

Milli.Az dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

2023-01-06 23:32:00

Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda yanğın baş verib.

Neft qısa müddətdə

2023-01-06 23:25:00

2023-cü ildə neftin bir barrelini qiyməti yenidən 100 dollara yüksələcək, çünki məhdud təklif artan tələbatla üst-üstə düşür.

Üç nəfər dəm qazından zəhərlənib

2023-01-06 23:19:00

Ağstafada zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Ramil Səfərov "Turan" mahnısına oynayır, Şəmistan Əlizamanlı ifa edir VİDEO

2023-01-06 23:05:00

Son.az musavat.com-a istinadən unikal görüntüləri təqdim edir. Milli Qəhrəman Ramil Səfərov, əfsanəvi doyüşçü, Boz QURD Etibar Əmiraslanov, AVMVİB-nin sədri Füzuli Rzaquliyev, 1-ci Qarabağ müharibəsinin digər əfsanəvi döyüşçüləri qazi dostları Mubariz Quliyevin yubileyində rəqs edirlər.

Naxçıvanda Ali Məclisin sessiyası çağırılıb

2023-01-06 22:58:00

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin doqquzuncu sessiyasının çağırılması haqqında Qərarı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin birinci müavini Azər Zeynalov yanvarın 6-da imzalayıb.

Dünyada ilk: Robot məhkəmə işi aparacaq

2023-01-06 22:44:00

Dünyada ilk dəfə Böyük Britaniyada robot hüquqşünas məhkəmə işi aparacaq.

Qeyriadi sualtı park FOTO

2023-01-06 22:17:00

"OMA" arxitektura bürosu qeyri-adi - "ReefLine" sualtı park layihəsini tamamlamaq üzrədir.

“TOGG” elektromobili Las Veqas SƏRGİSİNDƏ VİDEO

2023-01-06 22:11:00

Türkiyənin ilk elektromobili olan "TOGG" ABŞ-ın Las Veqas şəhərində dünyanın ən böyük texnologiya sərgilərindən birində yeni konseptlə təqdim edilib. 

Yalnız varlı olmaq istəyənlər oxusun PUL MƏQSƏD DEYİL VİDEO

2023-01-06 21:57:00

21 yaşlı avstraliyalı Harri Sanders şəxsi biznesini qurub.

Ermənistanın Azərbaycanla sərhədi yanır VİDEO

2023-01-06 21:50:00

Ermənistanın Azərbaycanla sərhədində meşə ərazisi yanır.

Gədəbəydəki qızıl emalı zavodunda baş verən yanğınla bağlı

2023-01-06 21:43:00

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndində qızıl emalı zavodunda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Rusiyadan qonaqlar xüsusi olaraq “Avatar 2” filminə görə CinemaPlusa gəlirlər

2023-01-06 21:30:00

"CinemaPlus" kinoteatrlar şəbəkəsində dekabrın 15-dən etibarən son illərin ən çox gözlənilən filmlərindən biri olan - satış rekordları qırmağa davam edən "Avatar 2: Suyun Yolu" filminin nümayişi başlayıb.

Dünyanın ən sürətli lifti

2023-01-06 21:16:00