Adentiyanın qarşısını necə almaq mümkündür?


Digərləri 04 Avq 2022 05:04:00 82 0

Adentiyanın qarşısını necə almaq mümkündür?

Adentiya ağız boşluğunda ayrı-ayrı və ya bütün dişlərin olmaması ilə xarakterizə olunan diş sırasının birincili və ya ikincili defektidir. Patologiya stomatologiyada hiperodontiya (dişlərin norma ilə müqayisədə həddən artıq çox olması) və hipodontiya (dişlərin norma ilə müqayisədə az olması) ilə birlikdə dişlərin miqdar anomaliyalarının xüsusi bir halı kimi qiymətləndirilir. Tam anadangəlmə adentiyaya nadir hallarda rast gəlinir; uşaqlarda diş-çənə anomaliyaları arasında hissəvi adentiyanın yayılması təxminən 1% təşkil edir. 60 yaşdan yuxarı insanlarda hissəvi ikincili adentiya 45-75%, tam adentiya isə 25% hallarda aşkarlanır. Adentiya təkcə estetik defekt deyil; o, diş-çənə sisteminin, MBT-nın funksiyalarının pozulması, artikulyasiya və diksiyanın pisləşməsi, psixoloji dezadaptasiya, insanın sosial davranışlarının dəyişilməsi ilə müşayiət olunur. İkincili adentiyanın qarşısının alınması müntəzəm profilaktik stomatoloq müayinəsi, gigiyenik tədbirlərin həyata keçirilməsi, ağız boşluğunda patoloji ocaqların vaxtında sanasiyasından ibarətdir. Dişlər itirildikdə adentiyanın proqressivləşməsindən yayınmaq üçün protezləmə mümkün qədər tez icra olunmalıdır.